Norges Møbeltapetserere – og Salmakerlaug har 28 medlemmer. Vi er høyt utdannede fagfolk med god kompetanse. Svennebrev og mesterbrev er en forutsetning for å kunne slutte seg til vårt laug. Dette sikrer deg som kunde kvalitet når vi utfører vårt arbeide. Videre legger det grunnlaget for sunn drift av våre medlemsbedrifter.

Håndverksproduserte møbler har generelt lenger levetid enn industriproduserte møbler. Hos oss velger du tekstiler av høy kvalitet. Vi er stolte av yrke vårt, gir deg skreddersydde løsninger og hjelper deg til å ta vare på dine arvestykker. Videre gir vi deg mulighet til å sette ditt personlige preg på møbelet. Med kunnskap om både tradisjonelle og moderne arbeids metoder, sørger vi for at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende og håndverksmessig måte.

Vi gleder oss til å møte deg.

Som møbeltapetserere utfører vi blant annet følgende arbeide:

  • Tegning/nylagning av møbler
  • Stopping av alle typer møbler
  • Putesøm/madrassøm
  • Varetrekk
  • Trekking av alle typer møbler
  • Hudarbeide

Laugets Historie

I middelalderen oppstod det håndverkslaug i de fleste store europeiske byer. Også i Norge sluttet håndverkere seg sammen i laugsvesenet. Lauget oppstod som en følge av de økonomiske og teknologiske endringer som skjedde i Europa i middelalderen. Oslo Tapetserlaugs historie går tilbake til den 9. september 1850, da Salmager Foreningen ble stiftet. Salmakerens virksomhet omfatter, foruten seletøy som var hovednæringen, også stopping av møbler og kjøretøyer. Det var først omkring 1880 at forholdene i byen var blitt slik at tapetserere kunne livnære seg som spesialister i denne delen av faget. Da møbeltapetsererne, sammen med salmakere og byggtapetserere, i 1950 feiret sitt 100 års jubileum ble det ikke skrevet en beretning over de forløpne 100 år.rk

Ludvig Lebrech Kymmelie tok den 26.juni 1760 borgerskap i Bergen som “tapetzier, memolier og sadlemager”. Navnet kan tyde på at det er en innvandret tysk håndverker. Også i våre naboland og i Tyskland var det vanlig at salmakerfaget var kombinert tapetserfaget. Hva betegnelsen memolier står for har det ikke lykkes å få rede på. Tapetserer stammer fra det franske ord “tapis” (teppe) “tapisser” (tapetserer) “tapisdecorateur” (tapetsererdekoratør) = tapetserer, betrekke, overdekke, beklede. Både i Danmark og Tyskland har ordet polstrer eller møbelpolstrer fått utbredt anvendelse for en møbeltapetserer for derved å gjøre forskjellen klar mellom en møbel-og byggtapetserer.

Det er under høyrenessansen, på 1500-tallet, de første stoler med fast stopping i sete og rygg viser seg i Europa i slottenes representasjonsrom. Fra beretningen om Kongeriket Norges økonomiske tilstand i årene 1855-1860 forekomme det i omtale av håndverksdriften i Christiania at det er kommet til to nye fag som ikke før har vært drevet som særskilt profesjon, den ene var en Bly-zink eller Schifertekker og den annen var en tapetserer. I registeret for utstedte håndverksbrev finner vi at den neste som løser håndverksbrev i Christiania er som tapetserer er i 1869.

Norges Møbeltapetserere - og Salmakerlaug

Et felles laug for møbeltapetserere 

Kontakt oss

Besøksadresse
Rosenkrantz’ gate 7, 0159 Oslo

Kontakt Oldermann i lauget:
Telefon: 95 17 46 02
E-post: stoppenm@icloud.com

Org.nummer: 996 259 102

Snarvei