I middelalderen oppstod det håndverkslaug i de fleste store europeiske byer. Også i Norge sluttet håndverkere seg sammen i laugsvesenet. Lauget oppstod som en følge av de økonomiske og teknologiske endringer som skjedde i Europa i middelalderen. Oslo Tapetserlaugs historie går tilbake til den 9. september 1850, da Salmager Foreningen ble stiftet. Salmakerens virksomhet omfatter, foruten seletøy som var hovednæringen, også stopping av møbler og kjøretøyer. Det var først omkring 1880 at forholdene i byen var blitt slik at tapetserere kunne livnære seg som spesialister i denne delen av faget. Da møbeltapetserene, sammen med salmakere og byggtapetserere, i 1950 feiret sitt 100 års jubileum ble det ikke skrevet en beretning over de forløpne 100 år.